Frans Van Hulle

Geplaatst:
12-09-2022
Beoordelingslijst
dagpagina
Genomineerd: hoort dit thuis in de encyclopedie?   Past dit onderwerp in Wikipedia?

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat het onderwerp van dit artikel niet past in deze encyclopedie, en stelt daarom voor het artikel te laten verwijderen.
De hiervoor opgegeven reden is: Een hele snelle nominatie, ik weet het, maar deze niet-neutrale tekst maakt vooral duidelijk dat de persoon in kwestie absoluut niet encyclopedisch relevant is.

De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Mogelijk is het onderwerp wel relevant maar blijkt dit onvoldoende uit de inhoud van het artikel, bijvoorbeeld door een gebrek aan referenties naar gezaghebbende bronnen. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is, Relevantie en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(/✔/✂)

Frans Van Hulle (Leuven 22, 15 september 1950) is een Belgische Burgerlijk Ingenieur.

Frans Van Hulle ging naar de kleuterschool bij de “Wittekappen” in Heverlee. De lagere school doorliep hij in Sint-Jozef in Heverlee. Na het afronden van zijn humaniora aan het Sint-Pieterscollege in Leuven vatte hij in 1968 vatte zijn studies aan als Burgerlijk Ingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd er voorzitter van het praesidium en stond mee op de barricades tijdens de studentenopstand van Leuven Vlaams.

Hij had, net als alle linkse studenten in die tijd, veel interesse in het communisme. Dit vooral als reactie op en als tegenhanger van het steeds verder om zich heen grijpende kapitalisme. Hij was één van de grondleggers  van "En Dan?", een groep kritische Leuvense ingenieurs die ook een blad uitgaven. Hier schreef hij regelmatig artikels voor.

Ook stond hij mee aan de wieg van De Koevoet, het tijdschrift voor Sociaal en Ecologisch verantwoorde Techniek. Samen met Luk Indesteege, Dirk Lauwers, Pieter Michels en Luk Vandaele vormde hij de vaste kern van de redactie. Het tijdschrift werd toen al gedrukt op kringlooppapier en in de Beschermde werkplaatsen te Kessel-Lo.

Daarnaast was Frans Van Hulle verantwoordelijk voor en eindredacteur van een themareeks ‘Zachte Technologie’ over zonne-energie, windenergie,  methaangisting, enz. Wegens de grote respons en gezien het baanbrekend karakter van deze reeks, werden zij ook overal uitgenodigd om over deze onderwerpen te komen spreken.

Dit was werkelijk pionieren van wat nu op vele vlakken is bereikt: de kringloopgedachte, recyclage, bewust bouwen, gezonde voeding, zachte geneeswijzen, bewustmaking rond de gevaren van kernafval, chemie in voeding en omgeving (bv. Freon en de afbraak van de Ozonlaag e.d.). Er bestond een grote affiniteit met de Energofielen, een pioniersgroep gesticht door Georges Patfoort.

Tijdens zijn laatste jaar aan de Universiteit ontmoette hij zijn eerste vrouw, Paula Van Onsem, met wie hij trouwde en een gezin stichtte in 1973. Ze namen hun intrek in een arbeiderswoning aan de Pleinstraat in Leuven. Paula was verpleegkundige in de Tropische Geneeskunde maar Van Hulle kon de windmolens niet loslaten en vond een baan bij het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten, Noord-Holland.


Loopbaan en projecten

1981 - 2002: Onderzoekswetenschapper, ECN: Ontwikkeling van internationale doelstellingen voor windenergie, ontwikkeling van test- en certificatiemethodes voor windturbines.

2002 - 2005: Technisch Expert, 3E: Grondige doorlichting (due diligence) van windenergieprojecten, onderzoek naar het off shore potentieel van windenergie (BCS)

2005 - 2022: Technisch Adviseur, XP Wind

Technical assessor for accreditation bodies (DAkkS, UKAS): auditing wind turbine certification and testing institutes according to ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020

Technical Advisory in wind power

Advisor to Coordinator (3E) of FP7 project ClusterDesign (completed June 2016)

External Technical Advisor for EWEA in large scale integration of wind power (until August 2013)

Technical Coordinator of EU REserviceS project (subcontractor to EWEA) (completed September 2014)

Technical coordinator of EU Project Tradewind (completed 2009)

Vice Chair of WG3 of Technology Platform Wind (Grid Integration) (until 2014)

Founder/leader of EWEA Working Group Grid Codes (until August 2013)